top of page

Leadership Development Programs

Discover my BLUEPRINT, discover my HAPPINESS

Untitled

Our Courses

พวกเราเชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความท้าทายหรืออุปสรรคที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาให้กับพนักงาน มองเห็นและยอมรับในทางเลือกใหม่ๆ และท้ายที่สุดมี Commitment ที่จะ make it happen

การจัดหลักสูตรในรูปแบบ In-House เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่องค์กรมีกลุ่มผู้เข้าอบรมที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองที่คล้ายกันในจำนวนที่มากพอสมควร โดยทางเราสามารถ customize หลักสูตร (เนื้อหา รูปแบบ จำนวนวัน) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการหรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

การเรียนการสอนของเรา

คอร์สของเรานั้นมีหลายองค์ประกอบ เราเชื่อว่าต้องลงมือสัมพัสและทำจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด ดังนั้นนอกจากภาคทฤษฎีแล้ว เรายังมีการลงกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน การทำกิจกรรม การฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึง on-floor coaching ด้วย

OUR Philosophy

BE

DO

HAVE

เริ่มปรับจากภายใน ความเป็นตัวตนของเรา ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความกลัว เป็นตัน

มาสู่สิ่งที่เราจะทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ต่างๆที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายขององค์กร หรือส่วนตัว

Services

โดยในทุกๆ Theme ของเราจะผสมผสาน Applied NLP ผนวกเข้ากับ Positive Pscychology, Neuroscience และศาสตร์อื่นๆเพื่อ Personal Growth Development รวมทั้ง Executive Coaching เพื่อช่วยเรื่องการปรับ Mindset ให้ Positive, Open for Possibility, Search for Solutions ลดการหาข้ออ้าง ติดอยู่ในกรอบ หรือ assign blame รวมทั้งให้เครื่องมือเพื่อสร้าง Neuro Pathways ใหม่ๆให้กับ Participants และสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลได้ดียิ่งขึ้น

*หลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

Jumping into Lake
Jogging Together
Unlocking the Door

Success Beyond Boundary

Winning Together

Unlocking Leadership

หลักสูตรนี้จะเน้นที่การสร้าง Success Mindset & Strategies ให้กับตัวบุคคล โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นจากภายใน และพร้อมเผชิญกับความท้าทายที่เจอในการทำงานด้วย Positive Mindset รวมทั้งมีแรงบันดาลใจที่ดีในการเดินทางสู่เป้าหมายของตน ของทีม และขององค์กร

โดยความยาวหลักสูตรสามารถจัด 1 หรือ 2 วัน โดยแนะนำเป็นคลาสสำหรับผู้เรียน 25 คน แต่ก็สามารถจัดเป็นคลาส 100 คนได้เช่นกัน

หลักสูตรนี่จะเน้นไปที่การสร้าง Positive Mindset/Psychology/Strategy เพื่อสร้าง Effect Team & Collaboration ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในปัจจุบันนี้ เราพบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเน้นการสร้างความเก่งและความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ในระดับ Individual แต่เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานกลับขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมท้ังความสามารถในการบริหารความแตกต่าง เพื่อให้ทีมสามารถไปถึงเป้าหมายร่วมกันได้ ในหลักสูตรนี้จึงเน้นที่จะเสริมสร้างทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรกลุ่มที่สามนี้จะเน้นไปที่การพัฒนา Leadership Character/Quality/Attributes ให้กับกลุ่มผู้นำ ผู้บริหาร และหัวหน้าทีม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการนำพาทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ  แนวทางของเราจะเน้นไปที่การให้ทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข ควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสำรวจ/ปรับเปลี่ยน/ปลดล็อกระบบความคิดภายในของผู้บริหาร (เช่น Values, Beliefs, Fears ซึ่งทำงานตลอดเวลาในระดับ unconscious ของผู้บริหาร) ซึ่งเราพบว่าโลกภายในและระบบความคิดในระดับ unconscious เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่การเป็น Leader ที่ดีและประสบความสำเร็จได้

 • 5 Rules for Growth & Success : Beat your brain’s KPI

 • Reality vs Perception : เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ

 • Power of Gratitude : สร้างสกิลในการเห็นสิ่งดีๆรอบตัว

 • Work with Passion : ค้นพบว่า 'ทำไมเราถึงอยู่ที่นี่'

 • Power of Focus & Goal Setting : Creating Inspiration

 • Power of Beliefs : สิ่งที่คุณได้คือสิ่งที่คุณเชื่อ

 • Hierarchy of Ideas : Systematic Thinking Tool for success

 • Inner Drive : Managing your Needs & Fear

องค์ประกอบหลักสูตร

 • 4 Stages of Team Building: Forming–Storming–Norming-Performing

 • Power of Psychological Safety : เรียนรู้ Psychological Safety และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

 • Understanding Diversity through
  D-I-S-C: เรียนรู้ลักษณะนิสัย โฟกัส และความกลัว

 • Power of Rapport: ค้นพบว่าทำไมเราถึงชอบไม่ชอบคนนี้ และการสร้างแรพพอร์กับคนอื่นๆ

 • Effective Team’s Behaviors

 • Power of Chunking Up : เรียนรู้วิธีการสร้างเป้าหมายร่วมกันและการแก้ปัญหา

 • Constructive Feedback with
  2 A’s 1 I

 • Power of Thank You & Sorry

องค์ประกอบหลักสูตร

 • Success Beyond Boundary : หลักการที่จะนำไปสู่การสบความสำเร็จในแง่ของการเป็นผู้นำ

 • Where am I as a Leader : การเป็นผู้นำในเลเวลต่างๆ ต้องการโฟกัสและความสามารถที่ต่างกัน ค้นพบว่าแล้วเราควรจะอยู่ที่เลเวลไหน

 • Leading with Purpose : เรียนรู้และตามหาเป้าหมายและความหมายของมันในฐานะผู้นำ

 • Value Alignment

 • Managing your Fear

 • People as Assets, not Liabilities

 • 6 Core Needs : อะไร motivate และส่งผลกระทบต่อคนบ้าง

 • Coaching and IDP : เรียนรู้ที่จะช่วยให้คนอื่นๆเดินทางไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ

 • Psychological Safety : เรียนรู้การสร้าง Psychological Safety เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม

องค์ประกอบหลักสูตร

bottom of page