top of page

The Phoenix Reborn

Redesign for your REBORN

Image by Colin Lloyd

Our Course

หลักสูตร "𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 𝐑𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧" จัดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะผสมผสานศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Neuro-Linguistic Programming (NLP) หรือ Life Coaching รวมทั้งอีกหลายๆศาสตร์ที่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้มาเพื่อให้ 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 𝐑𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧 เป็นหลักสูตรที่กลมกล่อมและลงตัวสำหรับการพัฒนาตนเองที่สุด

เนื้อหาที่จะได้เรียน

 • Self Esteem & Self Acceptance : ผู้เรียนจะได้สำรวจและค้นพบศักยภาพต่างๆที่มีอยู่ในตัว รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการที่จะยอมรับและภูมิใจในตัวเรา ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเองในแบบที่ไม่ได้หลงหรือหลอกตัวเอง และความมั่นใจนี้ก็จะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อบุคลิกภาพ การแสดงออก การสื่อสาร และความเป็นผู้นำในตัวของผู้เรียน
   

 • Passion & Inspiration : ผู้เรียนจะมีโอกาสได้สำรวจหรือค้นหาแรงบันดาลใจที่ใช่ในแบบของเรา ค้นพบแรงขับเคลื่อนในตัว (Inner Drive) และสามารถที่จะตั้งเป้าหมายที่ใช่สำหรับชีวิตตนเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
   

 • Courage : ผู้เรียนจะได้สำรวจเงื่อนไขต่างๆ หรืออุปสรรคในใจ รวมทั้งความกลัวที่เรามีอยู่ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อการปลดล็อกหรือคลี่คลายพันธนาการเหล่านั้น เพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างกลมกล่อมและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อความมั่นใจในตัวเอง การตัดสินใจ การแสดงออก การสื่อสาร และการจัดลำดับความสำคัญต่างๆของผู้เรียนที่ดียิ่งขึ้น
   

 • Relationships : ผู้เรียนจะได้สำรวจถึงความสำคัญของสัมพันธ์และเรียนรู้แนวคิดและกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางต่อไปได้รับการสนับสนุนจากพื้นฐานของความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน และนำมาซึ่งความอิ่มเอมและพลังใจในการใช้ชีวิตของผู้เรียน

What You'll Get

01

ความเข้าใจและความมั่นใจในตัวเองที่มากยิ่งขึ้น

03

การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับตนเอง

02

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

04

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่

05

ทัศนคติในการมองโลกที่เปลี่ยนไป เห็นโอกาสในชีวิตมากขึ้น มีความสุขได้ง่ายขึ้น 

What You won't find

x

การล้างสมองเพื่อยัดเยียดความเชื่อแบบผิวเผินให้กับคุณ

x

การออกไปเป็นนักขาย หรือการขายตรง ที่มุ่งเน้นแต่จะขายเอายอด ได้ไม่ได้สนใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

x

การออกไปสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย หรือความสำเร็จที่โดดเด่นเหนือคนอื่น โดยปราศจากการเข้าใจตนเองหรือการคลี่คลายปมในใจ

x

เครื่องมือที่หัวหน้าจะนำไปจัดการ/ควบคุม/เปลี่ยนแปลงลูกน้อง โดยที่ตัวหัวหน้ายังไม่ได้เข้าใจตัวเอง/พัฒนาตัวเองก่อน รวมทั้งยังไม่มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้/เข้าใจลูกน้อง หรือยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน

434057568_755022899939006_7553324598658818826_n.jpg

คลาสนี้เหมาะกับใครบ้าง?

​The Phoenix Reborn เหมาะกับผู้ที่ต้องการโฟกัสที่การพัฒนาตนเองเป็นหลัก … ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป โค้ช ผู้บริหาร พ่อแม่ ก็มาเรียนหลักสูตรนี้ได้ ขอเพียงแค่ …

 • คุณคือผู้ที่ต้องการและตัดสินใจแล้วที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพหรือการสื่อสาร ความมั่นใจในตนเอง

 • คุณคือผู้ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เราต้องการนั้นมันเป็นไปได้ และไม่ต้องการปล่อยให้เวลาในแต่ละวันนับจากนี้ไปผ่านไปอย่างเหนื่อยหน่าย อยู่ไปแบบจำทน หรือไร้ความหมาย

 • คุณคือผู้ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวจะเกิดขึ้นได้จากการกลับมาเริ่มต้นดูแลความเป็นตัวเรา เข้าใจความเป็นตัวเรา เข้าใจกรอบความคิดและทัศนคติของเรา และวิธีการแสดงออกเรา

 • คุณคือผู้ที่ไม่ได้ต้องการแค่ Solution หรือ How To แบบสั้นๆง่ายๆ เพราะเชื่อว่าทุกบุคลิกและการแสดงออกของเราต้องออกมาจากการเปลี่ยนแปลงจากภายในของเรา จึงจะทำให้เกิดความจริงใจต่ออีกฝ่ายและไม่ฝืนแบบปลอมๆหรือขัดต่อความรู้สึกของเรา

bottom of page