top of page

Discover My BLueprint

Discover my BLUEPRINT, discover my HAPPINESS

Image by Sergey Zolkin

Our Course

พิมพ์เขียว (Blueprint) ก็เหมือนกับแบบร่างของการสร้างบ้าน ช่างก็จะพยายามสร้างบ้านให้ตรงตามแบบพิมพ์เขียวที่ร่างไว้

 

มนุษย์เราก็เช่นกัน เราทุกคนมี Blueprint กับทุกๆเรื่องของชีวิตอยู่ในใจ และเราก็จะพยายามทำเพื่อให้ชีวิตเราได้เป็นหรือได้มีตามพิมพ์เขียวที่เราวางไว้ เช่น คำว่า เรามีพิมพ์เขียวของคำว่า “ความสำเร็จ” หรือ “ครอบครัวที่ดี” อยุ่ในใจว่ามันควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร  และเราก็จะพยายามใช้ชีวิตเพื่อให้เราได้ความสำเร็จ หรือมีครอบครัวที่ดี ตามพิมพ์เขียวที่เรามี

 

ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นไปตามพิมพ์เขียวในใจของเรา เราก็จะรู้สึกดี มีความสุข แต่ถ้าชีวิตมันยังไม่ตรงกับพิมพ์เขียว เราก็จะรู้สึกทุกข์ใจ ไม่พอใจ ไม่สบายใจ

 

คนส่วนมากไม่เคยมีโอกาสได้มาสำรวจพิมพ์เขียวในใจของตน ดังนั้น เขาจึงคิดเพียงแค่ว่าถ้าวันนี้ยังรู้สึกล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ (ตามพิมพ์เขียวในใจ) เขาก็จะพยายามดิ้นรนต่อไป ทำต่อไปเพื่อให้ได้ชีวิตที่เรียกว่าประสบความสำเร็จ ... แต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าไม่ว่าเขาจะทำได้มากแค่ไหนก็แล้วแต่ เขาอาจจะยังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จ เพียงเพราะพิมพ์เขียวที่มีอยู่ในใจ (ที่ไม่เคยเข้าไปสำรวจเลย) มันเป็นพิมพ์เขียวที่ยากมากที่จะทำได้จริงๆในชีวิต หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็เป็นได้

 

หลักสูตร Discovering My Blueprint จึงเป็นหลักสูตรที่ตั้งใจพาผู้เรียนไปสำรวจ Blueprint หรือพิมพ์เขียวในใจของเรา โดยเฉพาะพิมพ์เขียวของสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญมากๆสำหรับหลายๆคน เช่น ความสำเร็จ ความมั่นคง อิสระเสรีภาพ การเป็นที่ยอมรับ การมีครอบครัวที่ดี การมีความรักที่ดี เป็นต้น

 

เมื่อเราได้มีโอกาสสำรวจพิมพ์เขียวของเรา ได้รับรู้ว่าพิมพ์เขียวตัวไหนที่โอเคแล้ว และพิมพ์เขียวตัวไหนที่อาจจะเกินจริงเกินไป ในคลาสนี้เราก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการคลี่คลาย ปรับ หรือออกแบบพิมพ์เขียวของเราใหม่ เพื่อให้เราสามารถสัมผัสความสุข ความพึงพอใจในชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น และเสมือนมีวัคซีนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่พึงพอใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้น

What You'll Learn

01

สำรวจพิมพ์เขียวฉบับปัจจุบันของเรา ได้รับรู้ว่าพิมพ์เขียวห้องไหนที่โอเคแล้ว และห้องไหนที่อาจจะเกินจริงไปบ้าง

02

เรียนรู้วิธีการคลี่คลาย ปรับหรือออกแบบพิมพ์เขียวของเราใหม่ เพื่อให้เราสามารถสัมผัสความสุข ความพึงพอใจในชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น

What You'll GET

01

ได้เห็นที่เงื่อนไขที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเรา

02

ได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตมีความสุขได้ง่ายๆขึ้น และทุกข์ได้ยากขึ้น

Learning how to Play Chess

คลาสนี้เหมาะกับใครบ้าง?

  • ผู้ที่รักและสนใจศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง (Self Awareness) ที่มากไปกว่าแค่การเห็นตนเองในระดับผิวๆ

  • โค้ชหรือที่ปรึกษาที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเพื่อให้โค้ชชี่หรือผู้รับคำปรึกษาสามารถเห็น "ปม" ที่ทำให้เขาติดอยู่ในปัญหา และเห็น "ทางออก" ที่ช่วยให้พบกับความสุขที่ต้องการ รวมทั้งมี "ภูมิคุ้กัน" ความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบได้ดียิ่งขึ้น

FNQ

Q: หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตร NLP หรือ The Phoenix Reborn อย่างไร?

หลักๆเลย คลาส NLP เราจะเรียนเพื่อพัฒนนตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการ ในขณะที่ Phoenex Reborn เน้นการค้นพบศักยภาพและเป้าหมายชีวิตที่ต้องการ ส่วน Discovering My Blueprint จะเน้นที่การเข้าใจพิมพ์เขียว (เงื่อนไขหรือความคาดหวัง) ที่เรามีและออกแบบมันใหม่เพื่อให้เราสุขง่ายขึ้น ทุกข์ยากขึ้น

Q: ผู้เรียนจะได้อะไรจากการเข้าเรียนหลักสูตร Discovering My Blueprint?

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้เข้าใจในความคาดหวังและเงื่อนไขที่เรามีกับสิ่งต่างๆในชีวิต และได้ปรับมันใหม่เพื่อให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น เบาสบายได้ง่ายขึ้น

bottom of page